VIP služby pre teba Klikni pre viac informácií Začiatok prehliadky NETOPIERKOVO - krajina bájnej podzemnej ríše AGHARTHA

Lokalita je známa od nepamäti a spolu s Veľkou Stanišovskou jaskyňou patria k najznámejším historickým lokalitám Jánskej doliny.

 

 

Archeológia, história

Priestory jaskyne preskúmal v roku 1974 archeológ PhDr. J. Bárta, CSc. Neboli v nich nájdené žiadne archeologické a paleontologické nálezy, známe sú len nápisy na stenách. Najstarší nápis je datovaný do konca 19. storočia.

 

Prieskumy a výskumy

Speleologický prieskum bol do roku 1989 realizovaný OS SSS Liptovský Mikuláš. V súčasnosti nie je KÚ ŽP vydané povolenie na speleologický prieskum a výskum lokality. Jaskyňu navštevujú v rámci speleologickej strážnej služby členovia SK Nicolaus.

Termíny vykonaných známych výskumov: Juraj Buchholtz, 1720
Juraj Paclt, 1955
RNDr. Anton Dropa CSc., 1957
Stanislav Šrol, 1959
PhDr. Juraj Bárta, CSc., 1974
František Bernadovič, 1985
Ing. Ján Obuch, 1997, 1998, 1999, 2004
RNDr. Alena Benová, 2006
RNDr. Zuzana Višňovská , 2008

 

Zoznam literatúry:

BÁRTA, J., 1984: Tretie desaťročie speleoarcheologickej činnosti Archeologického ústavu SAV v Nitre (1972-1982). Slovenský kras, 22, Martin, 245-265.
BÁRTA, J., 1996: Liptovské jaskyne v praveku. Kras a jaskyne, výskum, využívanie a ochrana. Zborník referátov, Liptovský Mikuláš, 31-35.
BENICKÝ, V., 1943-1944: Svätojánska dolina. Krásy Slovenska, 22, 6-7-8, Martin, 134-142.
BERNADOVIČ, F., 1996: Čerpací pokus v Malej Stanišovskej jaskyni. Spravodaj SSS, 27, 1, Liptovský Mikuláš, 32-33.
DROPPA, A., 1961: Stanišovská jaskyňa na severnej strane Nízkych Tatier. Geografický časopis, 13, Bratislava, 296-307.
DROPPA, A., 1963: Jaskyne Jánskej doliny. Krásy Slovenska, 40, 8, Bratislava, 298-301.
DROPPA, A., 1972: Krasové javy Jánskej doliny na severnej strane Nízkych Tatier. Československý kras, 21, Praha, 73-96.
GRESCH, A. 2002: Zimoviská netopierov v Nízkych Tatrách. Vespertilio, 6, 137-142.
GULIČKA, J., 1975: Fauna slovenských jaskýň. Slovenský kras, 13, Martin, 37-85.
LALKOVIČ, M., 1985: Príspevok k histórii merania a mapovania jaskýň na Slovensku. Slovenský kras, 23, Martin, 145-170.
LALKOVIČ, M. - KOMOROVÁ, K., 1991: Juraj Buchholtz a počiatky jaskynného mapovania na Slovensku. Slovenský kras, 29, Martin, 155-177.
ORVOŠ, P. - ORVOŠOVÁ, M., 1996: Odhad veku horizontálnych jaskynných úrovní Jánskej doliny pomocou ich paralelizácie s terasami rieky Váhu. Kras a jaskyne, výskum, využitie a ochrana. Zborník referátov, Liptovský Mikuláš, 95-101.
PACLT, J., 1957: Über die Collembolen-Fauna der slowakischen Höhlen. Beiträge yur Entomologie, 7, 3-4, 269-275.
PRIKRYL, Ľ.V., 1985: Dejiny speleológie na Slovensku. VEDA, Bratislava.
ŠROL, S., 1961: Zpráva o činnosti jaskyniarskej skupiny v Lipt. Mikuláši. Slovenský kras, 3, Martin, 155-157.

 

 

Logo-stolnaMedvedia štôlňa, Žiarska dolina

Baňa sprístupnená verejnosti

Jedinná na Liptove!

Logo-Podzemie-pod-vezami Podzemie pod vežami, Liptovský Ján

Expozícia života mince
Prežite príbeh jej zrodu

 

 

 

4D - vizuálne služby

Erb-AgharthaAGHARTHA

"Bájna podzemná ríša"
Kde nájdete jej brány?


Legenda o podzemnej civilizácii


View My Stats